-->
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Werkudara Satriya Ing


Werkudara Satriya Ing. Abimanyu = satriya ing plangkawati. Raden thistajumpena satriya ing cempalareja.

Werkudara Iku Satriya Ing Latihan Online
Werkudara Iku Satriya Ing Latihan Online from latihan-online.com

Aswatama = satriya ing sokalima. Raden werkudara satriya ing jodhipati. Raden werkudara merupakan salah satu dari pandawa.

Arjuna = Satriya Ing Madukara.


Raden werkudara iku satriya ing jodhipati. Raden nakula satriya ing gumbiratalun / bumi retawu. Abimanyu wikipedia bahasa indonesia ensiklopedia bebas from.

Raden Werkudara Merupakan Putra Kedua Dari Pasangan Raden Pandu Dewanata Dan Dewi Kunti.


Raden werkudara merupakan putra bungsu dari raden pandu dewanata dan dewi kunti. Garwane werkudara yaiku dewi nagagini,. Raden werkudara merupakan salah satu dari pandawa.

Dheweke Prigel Bab Olah Gada Lan Ndhuweni Kasekten Kang Linuweh.


Aswatama = satriya ing sokalima. Sukmane gajah sena manjing nyawiji ing anggane satriya, saengga ndadikake saya kuwat santosane.mula wiwit iku. Raden werkudara iku satriya ing jodhipati.

Raden Janaka (Arjuna) Satriya Ing Madukara 13.


Saliyane gada rujakpala sing dadi gaman kelangenane,. Mau dijawab kurang dari 3 menit? 42+ werkudara senjatane background andelina from www.andelina.me.

Anoman = Satriya Ing Kendhalisada.


Raden pandhu dewanata karma karo dewi kuthi kagungan putra yaiku puntadewa, ratu ing ngamata, raden werkudara satriya ing jodipati, arjuna satriya ing madukar, lan karo. Raden janaka satriya ing madukara. Raden thistajumpena satriya ing cempalareja.


Posting Komentar untuk "Werkudara Satriya Ing"